Back

P & T - Fiskeri eller til grin?!

P & T fiskeri er et udmærket alternativ til mange andre fiskeformer. Normalt hører jeg, og sikkert også I andre, at put and take er fisk i vandet som man "bare" tager ud og fanger efter behov og behag... Selvfølgelig fanger man ikke bare en fisk fordi den er sat ud i en grusgrav, et vandhul eller en flot sø. Hvis fisken er klimatiseret til vandet er den principielt ikke nemmere at fange end en vildtlevende ørred. Men, der er tilfælde hvor det er rigtigt, at det er nemt at fange fisk i P & T vande. Tilbage i 1992 havde en kammerat og jeg et forrygende fiskeri i Søllerød Naturpark. Et par timer efter udsættelse af nye fisk (dengang altid om mandagen i den ene ende af søen) begyndte fiskene langsomt at hugge efter en hel dag uden det mindste hug.  Jo tættere vi fiskede ned mod "udsættelsesenden" jo flere hug og jo flere fisk. Da der blev udsat  fisk til en hel uge var det ikke småting der stod i den ene ende... Der var en fangst begrænsning på 3 fisk som det dengang var svært at overholde, og fiskene måtte jo ikke genudsættes. For at lette samvittigheden kan jeg oplyse at fiskekvoten blev overskredet, men ingen fisk blev genudsat den dag. Resultatet var 9 timers fiskeri uden ét hug for tre personer. De to tilbageblevne fangede tilsammen 23 fisk på mindre end en time få timer efter udsætning... Der var flere grunde til, at Søllerød Naturpark var et meget varierende fiskevand den gang.

Fænomenet med hyppige hug umiddelbart efter udsætning af fisk i P & T vande er alment kendt. Ofte står fiskene og trykker sig lige efter udsætning. Men da daglig udsætning i dag er standarden, "forfodres" fiskene ikke, enhver søejer ved, at kunderne skal have fisk hvis de skal komme igen... Derfor opleves ofte hot spots i området hvor fisk udsættes, og ofte er der tale om hot spots hvor der kun fanges på medefiskeri (power bait/orm/majs), hvilket kan tilskrives at fiskene i virkeligheden er for skræmte til at hugge (dvs. spinner, flue og blink tages ikke), men sulten driver dem til at tage den duftende/levende agn der præsenteres lige foran næsen.

Ovennævnte er eksempler på hvorfor P&T fiskeriet af mange betragtes som anden klasses fiskeri.

De der har prøvet mange P&T ture ved naturligvis, at man en gang imellem har turen hvor man lænser søen for nyudsatte ørreder. Oftest må man kæmpe hårdt for at få en fisk eller to, og lige så mange gange ender det hele i en nultur...

Når alt kommer til alt er P&T så ikke bare en gang fiskeri til grin?! Eller er det seriøst fiskeri?!

Personligt vil jeg svare ja og ja!

P&T kan aldrig sammenlignes med glæden ved at fange en fisk født og opvokset i frihed i stedet for fangenskab. Men, P&T kan være stedet hvor nye unge fiskere får deres første møde med ørreden, et møde jeg selv havde stort besvær med at nå til tiden (det var før P&T blev et begreb i Danmark). Personligt nyder jeg stor glæde af P&T vandene af flere årsager:

  • P&T er en ukompliceret måde at træne og øve fisketeknikken, således det ikke er teknikken der gør at storfisken mistes når den hugger "out there" (min egen (ca. 95 cm i nordsverige) røg efter ca. 30 min. fight grundet en fejl, og en fejl jeg ikke ville lave i dag, bl.a. grundet de mange erfaringer med P&T ørreder).

  • P&T fisk er gode madfisk. Jo, jeg foretrækker også en friskfanget havørred. De smager generelt bedre, men vil man gerne have fisk ofte, så er en skambidt regnbue næsten lige så god, og det gavner den vilde bestand...

  • P&T kan dyrkes under næsten alle vejrforhold. Da der som regel kan fiskes rundt om hele søen, kan man sågar i orkan opnå en "fornuftigt" fiskeri.

Konklusion: P&T er kommet for at blive, heldigvis...Brug det som træningsbane, stedet for de ekstra madfisk og når forholdene siger det er den rigtige for for fiskeri, så er P&T fiskeri slet ik' så ringe...

 

 

Linker til registrering